izdelava panoramskih kart

Panoramska karta je pomembno promocijsko gradivo. Obiskovalcem, izletnikom omogoča lažjo in boljšo prostorsko predstavo, saj jim na pregleden način predstavi okolje, kjer se nahajajo.

Prednosti panoramske karte pred klasičnimi, kartografskimi zemljevidi:

  • Lokacija destinacije je lahko prikazana iz poljubnega zornega kota pogleda in ni vezana zgolj na sever.
  • Kartografsko merilo (horizontalno) ni potrebno, kar nam omogoča poljubno poudarjanje pokrajine znotraj destinacije, ki jo želimo promovirati.
  • Preprostejši, preglednejši način prikaza destinacije. Boljša prostorska predstava.
  • S pomočjo barvnih odtenkov in fotografskega dojemanja 3D pokrajine, omogočamo lažje razumevanje prostora.
  • Atraktivna komercialna predstavitev destinacije.

Poleg osnovne infrastrukture vam na panoramskem zemljevidu označimo tudi legendo s piktogrami, naravnimi in kulturnimi znamenitostmi, kolesarske, pohodne, peš poti, itd. Kot vsebino ob zemljevidu vam dodamo tudi fotografije, besedilo, pozicijo destinacije v shemi Slovenije oziroma širše. Dodatno lahko izdelamo tudi mestni načrt kraja, ki se estetsko sklada s panoramsko vsebino.

Vsi izdelki podjetja Panorama so avtorsko delo.

končni formati zemljevidov:

Reference: